Almanak 2017/2018

Deelname

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk

Over dit evenement

Categorie
Sociaal
Organisator
Almanakcie
Datum
5 jun. 2018

Lang leve de STUFF-revolutie! Pakt uw pamfletten, en trekt allen ten strijde! Het thema van de almanak 2017-2018 is bekend, en als heldhaftige STUFF-er wil jij natuurlijk ook in het bezit raken van het enige echte STUFF-manifest. Niet alleen om de revolutie te steunen, maar ook om later eens met weemoed terug te denken aan alle heldendaden van die moedige revolutionairen, die schouder aan schouder stonden en streden voor hun vereniging. Wel anderhalf jaar aan gedocumenteerd archiefmateriaal vormen samen een objectief, intellectueel en professioneel overzicht van deze prachtige tijd. Voldoe je ledenplicht, en bestel hem snel.

Want we zijn allemaal gelijk, maar STUFF-ers zijn meer gelijk dan anderen.

N.B.: Dit heldenwerk wordt gedaan door 5 enthousiaste revolutionairen die hun leven continu op het spel zetten voor het bemachtigen van de beste verhalen die de STUFF-revolutie zo kenmerken. De toon is uiteraard volstrekt serieus, en de geheime vergaderingen gaan dan ook vaak schuil onder een vermomming van een gezellige meidengroep. Uiteraard is niets minder waar.  

De almanak zal ongeveer €5,- kosten.

Engels

Long live the STUFF-revolution! Grabbest thine pamflets, and ridest into battle! The theme of the 2017-2018 almanack has been announced and being a heroic STUFF-er you naturally want to possess the one and only STUFF-manifesto as soon as possible. Not just to support the revolution, but also for distant days of wistful thinking about the valiant deeds of those brave revolutionaries, who stood shoulder to shoulder and fought for their association in those days of yore. The complete one-and-a-half year of documented archived materials together forms an objective, intellectual and professional overview of our heroic age. Fulfil your duty as member, order it fast.

Because we are all equal, but STUFFers are more equal than others.

N.B.: This heroism is brought to you by 5 enthusiastic revolutionaries who continually put their lives on the line for first-hand material of the best stories that so characterise the STUFF-revolution. Without doubt, we are dead serious. Our secret meetings are often disguised as girly get-togethers. Of course, this couldn’t be farther from the truth.

The almanack approximately cost €5,-. The almanack is in Dutch

 

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Onze sponsoren