Medezeggenschap

Er zijn veel mogelijkheden om je naast je studie te ontwikkelen. Zo kun je commissiewerk doen bij STUFF of je kunt je ontfermen over de faculteitspolitiek en actief worden in eén van de medezeggenschapsorganen. Het is namelijk erg belangrijk dat studenten zich interesseren in de faculteit en haar beleid, en dat zij bij willen dragen aan het behouden en verbeteren hiervan. De faculteitsraad, studentassessor en opleidingscommissie zijn de organen van onze faculteit waar STUFF nauw mee verbonden is. Onder de volgende kopjes leggen we kort uit wat de verschillende organen zijn, meer informatie is echter te vinden op de pagina van de RUG (http://www.rug.nl/filosofie/organization/board-council-and-committees).

Onze sponsoren