Student assessor

Hoi, ik ben Oscar en voor het jaar 2019-2020 ben ik de studentassessor van onze faculteit (student-lid van het faculteitsbestuur). 

De assessor vergadert wekelijks met het faculteitsbestuur en vertegenwoordigt daar alle studenten van onze faculteit. Andersom brengt de assessor het faculteitsbeleid over aan de studenten. Daarnaast representeert de assessor filosofiestudenten in het universiteitsbrede beleid en communiceert dit, vice versa, naar studenten van onze faculteit. 

Ik houd de communicatie tussen studenten en beleid zo soepel mogelijk door nauw contact houden met de faculteitsraad, opleidingscommissie en het STUFF-bestuur, en door medezeggenschapsvergaderingen te organiseren die voor alle studenten toegankelijk zijn (SPAM-meetings). Voor vragen over of suggesties voor het beleid op de faculteit kun je mij altijd aanspreken, of een mailtje sturen naar fil-studentbestuurslid@rug.nl. 

semi-pasfoto_oscar.jpg

Onze sponsoren