Sind het oprichten van de vereniging op 18 oktober 2004 zet studievereniging Faculteit Filosofie, STUFF in het kort, zich in voor de filosofiestudenten in Groningen. Door middel van het organiseren van vele activiteiten, uiteenlopend van studiegerelateerde activiteiten zoals carrièredagen en filmlezingen tot sociale evenementen als het jaarlijkse introductiekamp en de maandelijkse borrel, probeert STUFF het platform te zijn voor studenten om elkaar te ontmoeten en samen te ontspannen buiten de college-uren om.

STUFF is een vereniging van en voor de filosofiestudent. Wijsbegeerte is een kleine studie en dit uit zich in de hechte en vrijblijvende sfeer die de vereniging karakteriseert. Zo is er ruimte voor mensen om hun filosofische discussies voort te zetten en wellicht naar een hoger niveau te tillen    maar is het net zo goed mogelijk om deze zaken juist even terzijde te schuiven. 

Verder is STUFF trots verbonden te mogen zijn met het nog langer bestaande verenigingsblad Qualia dat zowel binnen de faculteit als bij filosofieverenigingen in andere steden gretig wordt gelezen.


Toekomstige evenementen

9
jan.
Nieuwjaarsborrel
  • Borrel
  • Nachtcafé Warhol
21
feb.
Halfjaarlijkse ALV
  • Mededelingen
  • Café de Keyzer
9
mrt.
Actieve Ledenactiviteit
  • Sociaal
  • Nog geheim
13
apr.
Nacht van de Filosofie
  • Sociaal
  • Groninger Forum
21
apr.
Studiereis 2018
  • Studiereis
  • Praag

Nieuws

Nationale Alumni Enquête

De RUG doet elk jaar mee aan de Nationale Alumni Enquête; een landelijk onderzoek onder alle recent afgestudeerden. Heb jij nu tussen 1...

Onze sponsoren