Klachtencommissie


Wij zijn Han van Broekhoven en Boris Kuiper en wij vormen de klachtencommissie van STUFF. Elke vereniging voert een beleid uit en wil het beste voor haar leden, daar kun je ten minste vanuit gaan. Om dit te garanderen zijn wij als klachtencommissie in het leven geroepen. Mocht er binnen de vereniging iets gebeuren wat jij (moreel) onjuist of ontoepasselijke vindt, dan kun je bij ons een klacht indienen. Dit kan gaan om voorvallen tijdens activiteiten, dubieuze beleidsvoering of een gevoel van uitsluiting. Wij zullen hier een advies over uitbrengen en binnen drie weken wordt dan een schriftelijke, gemotiveerde reactie van het bestuur verwacht. Hierin moet zij haar bevindingen en conclusies uiteenzetten. Als je vragen hebt over de procedure, kun je altijd naar ons toekomen!


Je kunt de klachtencommissie benaderen op hun e-mailadres: klachtencommissie@stuffgroningen.nl

Klachtencommissie

Han van Broekhoven (2016) -
Boris Kuiper (2015) -
Klachtencommissie.png
Han van Broekhoven en Boris Kuiper

Onze sponsoren