Symposium 15-03-17


Symposium 'Toekomst van de filosofie'

Woensdag 15 maart 2017, 13.00 - 18.00.
RUG Senaatszaal, Academiegebouw Rijksuniversiteit Groningen.
Broerstraat 5 Groningen.

Organisatie: STUFF, FR Wijsbegeerte Groningen, OC Wijsbegeerte Groningen.

Meld je aan op Facebook, of stuur een mail naar filosofie-symposium@rug.nl.


FINAL_poster.jpg

De Nederlandse universiteiten worden steeds meer aan banden gelegd, de filosofie is hier geen uitzondering op. Filosofie gedijt het beste als zij naar eigen inzicht mag bevragen en benoemen, maar ook haar programma wordt steeds meer bepaald door rendementsdenken. Al met al heeft de huidige universiteitscultuur verstrekkende gevolgen voor onderzoek en onderwijs. Wat deze gevolgen zijn, daar laten 15 maart enkele bekende universiteitscritici hun licht op schijnen, waaronder dr. Ad Verbrugge, prof. dr. Hans Radder en dr. René Gabriëls.

Net als andere disciplines is de filosofie voortdurend onderhevig aan invloeden van buitenaf: zo zijn er publicatiequota, bezuinigingen, economistische valorisatie-eisen en moet onderwijs steeds arbeidsmarktgerichter worden ingevuld. Hierdoor verandert het profiel van een faculteit of afdeling zodanig dat er steeds meer filosofie – zowel in onderzoek als in onderwijs – buiten de boot valt. Bijgevolg worden studenten steeds minder breed opgeleid, nemen ze geen kennis van belangrijke filosofische tradities en hebben ze alsmaar minder ruimte om zich naar eigen inzicht te verdiepen in filosofische onderwerpen.

Deze ontwikkeling is nauw verbonden aan een trend in de gehele academische wereld waarin rankings en de strijd om financiering een steeds grotere rol zijn gaan spelen. In alle geesteswetenschappen, en dus ook de filosofie, zien onderzoekers zich gedwongen zich te richten op mainstream-onderwerpen; omdat ze worden afgerekend op kwantiteit en publicatieplaats. Vaak tellen vooral Angelsaksische journals, die een voorkeur hebben voor specifieke onderwerpen en methodologieën. In toenemende mate mag filosofie die geen plek kan vinden in dergelijke tijdschriften geen filosofie meer heten.

Kortom, overheids- en universiteitsbeleid leiden tot een vernauwing van de filosofie. Volgens een brede groep filosofiestudenten, ondersteund door studievereniging STUFF, studentenvertegenwoordigingen FR en OC, faculteitsblad Qualia en anderen, roept dat de volgende gewetensvraag op: is de universiteit nog een geschikt onderkomen voor de filosofie?

Meld je nu aan op Facebook, of stuur een mail naar filosofie-symposium@rug.nl​.