Ereleden

Ereleden worden door een Algemene Ledenvergadering benoemd. Er is de mogelijkheid voor vijf leden om iemand op de ALV voor te dragen als erelid en dit te motiveren. Ereleden betalen geen contributie. 

Op dit moment hebben de volgende 6 STUFF-leden erelid status:

 • Jan Willem Wennekes
 • Marloes Bensdorp
 • Lisa Kievits
 • Joost Palenstijn
 • Stef Thoen
 • Wim van der Molen

STUFF is op 18 oktober 2004 vier opgericht door : 

 1. Jan Willem Wennekes
 2. Marloes Bensdorp;
 3. Lisa Kievits;
 4. Joost Palenstijn;
 5. Stef Thoen;

die alle vijf tot erelid van de vereniging benoemd zijn. 


Op 25 september 2018 is Wim van der Molen benoemd tot erelid.

Wim heeft in totaal 1,5 jaar bestuur gedaan bij STUFF tijdens de jaren 2014-2015 waarin hij zowel de functie van voorzitter als penningmeester vervuld heeft en de vereniging in tijden van rampspoed en financiële tegenslagen het hoofd heeft weten te bieden. Tijdens het introductiekamp van 2015-2016 heeft hij een groot bedrag voorgeschoten zodat het kamp toch door kon gaan. Zijn blijvende steun voor de vereniging blijkt uit de functie in de RavA die hij in 2017-2018 heeft vervuld en het bestuur heeft veel aan zijn inzichten en hulp gehad.Onze sponsoren