Faculteit

STUFF is de studievereniging van de Faculteit Wijsbegeerte van de RUG, een van de laatste onafhankelijke wijsbegeertefaculteiten van Nederland. De Faculteitsraad, SPAM en de Opleidingscommissie zijn een paar organen van onze faculteit waar STUFF nauw mee verbonden is.

Onze sponsoren