Faculteitsraad

Het is belangrijk dat studenten zich interesseren in de faculteit en haar beleid, en dat zij bij willen dragen aan het behouden en verbeteren hiervan. Dat kan als lid van de faculteitsraad.
 
De faculteitsraad is een medezeggenschapsorgaan bestaand uit tien personen; vijf studenten en vijf docenten. Van de docenten zit er in principe vanuit iedere vakgroep een vertegenwoordiger. De vijf studenten moeten verkozen worden. De faculteitsraad heeft ongeveer een keer in de zes weken een vergadercyclus. Die cyclus bestaat uit één vergadering met alleen de faculteitsraad en de week erop een vergadering met faculteitsraad en faculteitsbestuur.
 
Voorbeelden van vaste onderwerpen die in die vergaderingen aan bod komen zijn de begroting van de faculteit en de onderwijs- en examenregelingen. Naast vaste onderdelen worden ook kwesties zoals de inhoud van de opleiding en het beleid van de faculteit besproken. De faculteitsraad kan daarbij haar standpunt geven om op constructieve wijze kritiek te leveren op beslissingen van het faculteitsbestuur, met niet zelden een verandering tot gevolg.
 
Als lid van de faculteitsraad ben je ook lid van de enige echte faculteitspartij SPAM(StudentenPlatform Actief Meedenken). Sommige faculteiten hebben meerdere partijen, maar onze kleine faculteit heeft er maar één – waarbij natuurlijk geldt: hoe minder partijen, hoe meer invloed. SPAM bestaat, naast de studenten uit de faculteitsraad, ook nog uit studentassessor Tim van Heuven (het studentlid van het faculteitsbestuur), een afvaardiging van het bestuur van onze studievereniging STUFF en tot slot de leden van de onderwijscommissie (OC).
 
Lid worden van de Wijsbegeerte faculteitsraad is de manier bij uitstek om kennis te maken met universitaire politiek, veel te leren over de gang van zaken op onze faculteit, en je goede ideeën ter ore te brengen. En alsof dat allemaal geen voorrecht is, worden leden zelfs “gecompenseerd” met een medezeggenschapsbeurs. De huidige studentgeleding van de faculteitsraad bestaat uit Jan Bant, Ammer Dragstra, Jort Hiemstra, Lonneke Oostland en Lieve de Vreede.

16196613_10210264978172956_675069409_o.jpg
boven: Lieve de Vreede, Ammer Dragstra, Lonneke Oostland, onder: Jan Bant, Jort Hiemstra

Onze sponsoren