Opleidingscommissie

De Opleidingscommissie (OC) bestaat uit docenten en studenten. De studentenvertegenwoordiging bestaat dit jaar uit:
-    Hedwig Fossen (Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied)
-    Kristel Schurink (Bachelor)
-    Bart Coster (master)
Wij als OC gaan over het onderwijs dat gegeven wordt aan de Faculteit Wijsbegeerte. Om de kwaliteit hiervan te controleren kijken we vooral naar twee dingen: de vakevaluaties en de Onderwijs & Examenregeling (OER). Maar we bespreken in onze vergaderingen ook allerlei andere dingen die met het onderwijs te maken hebben. Dus als je klachten, tips of andere opmerkingen hebt, neem dan contact op met ons!

Onze sponsoren