Student assessor

Mijn naam is Ammer Dragstra, masterstudent ‘Filosofie en maatschappij’. Dit jaar ben ik student-lid van het faculteitsbestuur (assessor).

De rol van de assessor is heel divers en staat ook open voor een eigen invulling. De bedoeling is dat je een soort schakel bent tussen het bestuur en studenten. Je vergadert wekelijks met het faculteitsbestuur en adviseert hen over het beleid vanuit het studenten-perspectief. Andersom probeer je studenten uit te leggen waarom voor een bepaald beleid is gekozen en waar ze met hun vragen terecht kunnen. Hiervoor probeer ik zelf goed contact te onderhouden met elk medezeggenschapsorgaan. Dit jaar wil ik mij vooral richten op de bekendheid van medezeggenschap op de faculteit. Als assessor ben je ook verantwoordelijk voor het organiseren van de Studentenmedezeggenschapsvergaderingen Filosofie (SMF, zie het kopje 'SMF'). 

Mocht je iets willen weten over de assessor of heb je een andere vraag, spreek me dan aan op de faculteit of stuur een mailtje naar fil-studentbestuurslid@rug.nl

WhatsApp_Image_2017-09-28_at_15.30.04.jpeg
Ammer Dragstra

Onze sponsoren