Bestuur 2017-2018

               'Wat je niet doodt, maakt je STUFF-er'

Bestuur 2017-2018

Roos den Engelse (2016) Commissaris Extern
Jikke Hesen (2016) Commissaris Intern
Ids Tjalling Meijer (2016) Voorzitter
Thijmen Reinalda (2015) Penningmeester
Femke Salverda (2015) Secretaris
IMG_7533_99d.jpg
v.l.n.r. Thijmen, Roos, Femke, Jikke, Ids

Onze sponsoren